Air VPN - The air to breathe the real Internet
 

Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot
 
 
 

METAR


METAR EHAM
081625Z 16006KT 9999 FEW006 FEW018CB SCT022 02/02 Q1006 TEMPO 7000
 
 

 

TAF


TAF EHAM
081115Z 0812/0918 23008KT 9999 SCT030 PROB30 TEMPO 0812/0816 32010KT 7000 -SHRA FEW020CB BKN025 BECMG 0819/0822 18005KT 4000 MIFG BR BECMG 0822/0901 2000 BCFG BECMG 0901/0904 0700 FG FZFG PROB30 0904/0911 0400 BKN001 BECMG 0908/0911 1800 BR SCT002 BKN003 BECMG 0911/0914 6000 NSW SCT005 PROB30 0912/0918 4000 BR BKN005
 
 

 

Modelbeoordeling

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot vrijdag 09 december 2022 24.00 locale tijd

Opgesteld op donderdag 08 december 2022 om 10.54 uur

MODELLENBEOORDELING.

SYNOPTISCHE SITUATIE:

Een complex lagedrukgebied boven Scandinavië verlegt het zwaartepunt de komende periode meer naar de Noordzee. In eerste instantie hebben we te maken met een noordweststroming. Een hoogtetrog ligt om 12 UTC boven de Wadden en trekt geleidelijk zuidwaarts. De koude bovenlucht met T500 < 35°C, ten noorden van de hoogtetrog, breidt zich langzaam zuidwaarts uit over onze omgeving. In deze getransformeerde maritiem arctische luchtsoort hebben we soms te maken met kortgolvige troggen/occlusierestanten, waarbij de buien meer samenklonteren. Een van die troggen ligt actueel (12 UTC) als een kleinschalig laagje (op de satellietbeelden een krul in de convectieve bewolking) voor onze noordwestkust, trekt vanmiddag over ons land zuidwaarts om vanavond boven het zuiden op te lossen. Het laagje wordt meer een vlakke trog die uitzakt over de zuidelijke Noordzee, hierdoor wordt de stroming zuidwestelijk maar wel erg zwak.

MODELBEOORDELING:

Belangrijkste aandachtspunt is vanaf vanavond de vorming van mist en de kans op gladheid. Het mistsignaal is in alle modellen sterk aanwezig, voorkeursgebied lijken de kustprovincies en ook deels het midden. Voor morgen is het wel onduidelijk in hoeverre de mist oplost en of in de middag eventueel de zon nog doorbreekt, de modellen laten hierin verschillende scenario's zien. EC houdt de mist het meest hardnekkig aanwezig, HA40 in mindere mate met ook opklaringen, HA43 laat de mist geheel oplossen en de zon goed doorbreken en HAP1 laat alle mist overgaan in een grijs stratusdek. Op dit moment is het lastig aan te geven welk scenario bewaarheid gaat worden. Het wordt een kwestie van nowcasten en het is raadzaam niet al te veel te detailleren. De kans op gladheid komende nacht en ochtend hang sterk af van waar (dichte) mist ontstaat en waar het wat langer opgeklaard blijft. Als de mistlaag te dik wordt zal het wegdek door tegenstraling van de mistlaag amper kunnen afkoelen. Indien het langer opgeklaard blijft of daar waar de mist veel dunner is zou er mogelijk wel wat gladheid kunnen ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten en/of condensatie.

AANDACHTSPUNTEN.

WIND:

Geen bijzonderheden.

BEWOLKING:

Van het noordwesten uit continue aanvoer van Cb's Cb's met toppen rond FL150/-25°C. Komende avond zouden de toppen in het noordwesten van de FIR zelfs richting FL250/-45°C kunnen gaan. Verder zien we actueel in het zuidoosten ook nog veel stratus en middelbare bewolking (vaak restanten van convectieve bewolking). In de loop van de dag lost de convectieve bewolking geleidelijk op en trekt de middelbare bewolking naar het zuiden weg, het zuidoosten blijft nog wel te maken houden met Sc- en St-bewolking. Morgen overdag grote onzekerheden in de hoeveelheid bewolking, zie het stratus/mist verhaal bij de modelbeoordeling.

NEERSLAG:

Actueel enkele buien, bij de trog aanvankelijk nog geclusterd, daarbij is een kans op onweer en korrelhagel. Vanmiddag en avond beperken de buien zich tot de westelijke kustprovincies en de Noordzee, vanaf vannacht alleen in het noordwestelijk kustgebied nog.

ZICHT:

In de getransformeerde maritiem arctische lucht goede zichten, in buien matig tot slecht. Vanavond en komende nacht vanwege de opklaringen grote kans op vorming van stralingsmist, die zeer waarschijnlijk ook verkeersbelemmerend wordt. Wat de precieze verdeling wordt en hoe het zich evolueert is lastig aan te geven. Ook is het lastig aan te geven hoe de mist zich morgen overdag gaat gedragen. Er zullen plaatsen zijn waar de mist hardnekkig zal zijn en er zullen plaatsen zijn waar deze ook zal oplossen of wegtrekken. In de avond opnieuw vorming van (dichte) mist.

TEMPERATUUR:

Vanavond, komende nacht en vrijdagochtend op meerdere plaatsen gunstige condities voor bevriezingsgladheid, maar onzekerheid over de locatie en timing vanwege het subtiele effect van mist (en vorming van stratus) op de wegdektemperatuur. Ook is het de vraag in hoeverre het wegdek nog echt nat is. Ook de temperatuur overdag is afhankelijk van het al dan niet oplossen van de mist en stratus. In de avond zakt de temperatuur op grote schaal onder het vriespunt, ook dan kans op gladheid bevriezings- danwel condensatie gladheid.Paraaf meteoroloog: homan
 
 

 
 

Hardware


Hier komt nog een goed en duidelijk verhaal over de apparatuur en techniek die gebruikt wordt voor deze site.

Aangezien deze site nog in ontwikkeling is staat hier nu nog even niets interessants. Wordt vervolgd...Binnenkort meer informatie!

Paulus Pisweer 
 

© 2022 Paulus Pisweer | oant-moarn.nl