Air VPN - The air to breathe the real Internet
 

Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot
 
 
 

METAR


METAR EHAM
170755Z 01008KT 320V040 8000 -SHRA FEW004 FEW050CB 18/18 Q1010 NOSIG
 
 

 

TAF


TAF EHAM
170432Z 1706/1812 03006KT CAVOK TEMPO 1706/1721 6000 RA SHRA FEW018 FEW050CB PROB30 TEMPO 1706/1718 4000 TSRA SCT015 SCT040CB PROB40 1721/1807 4000 BR BKN008
 
 

 

Modelbeoordeling

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot donderdag 18 augustus 2022 24.00 locale tijd

Opgesteld op woensdag 17 augustus 2022 om 06.01 uur

MODELLENBEOORDELING.

SYNOPTISCHE SITUATIE:

Er is sprake van een vlakke drukverdeling in ons aandachtsgebied, vanwege een vore die zich uitstrekt van West-Frankrijk richting de Ardennen. Heel langzaam schuift deze vore iets zuidoostwaarts. Ten noorden van de vore staat er in de onderste niveaus een oost- tot noordoostelijke stroming. Een hoogtelaag boven Bretagne verandert vandaag weinig van plaats. Tussen het hoogtelaag en een hoogterug centraal Europa staat er op hoogte daarentegen een zuidelijke stroming, die overdag geleidelijk licht cyclonaal wordt. Een occlusie behorend bij het laag boven Frankrijk trekt overdag over ons land noordoostwaarts, maar wordt steeds minder goed herkenbaar. Voor de occlusie uit vindt zwakke warmte-advectie plaats, waardoor in de loop van de nacht al destabilisatie heeft plaats gevonden boven de Noordzee en het westen. In de loop van de middag kan met name in het oosten en noordoosten de convectie vanaf de grond plaatsvinden. Dan nadert van het zuiden uit ook een klein PVA-maximum gekoppeld aan een kortgolvige hoogtetrog. De achterkant van de occlusie blijft in de nacht naar donderdag en donderdagochtend boven de westkust slepen. Donderdag overdag bouwt boven de Noordzee een zwak hoog op. Boven het noordwesten van de FIR sleept een zwak koufront,

MODELBEOORDELING:

Synoptisch zijn de modellen in grote lijnen bruikbaar. Belangrijkste aandachtspunten zijn (1) de buien in het westen en boven de Noordzee in de loop van de nacht en ochtend en (2) eventuele convectie vanaf de grond met voorkeur voor het oosten en noordoosten. Wat dat laatste betreft is de onzekerheid nog groot. De runs schuiven voortdurend qua locatie, maar de voorkeur blijft voor het oosten en noordoosten. Belangrijkste fenomeen lijkt de hoeveelheid neerslag, waarbij de modellen voortdurend (lokaal) uursommen van 20-40 mm, lokaal mogelijk iets meer en zeer lokaal 70+ mm over meerdere uren. We gaan voorlopig uit van de zwaarste buien in de loop van de middag en avond in het oosten en noorden. Onzekere factor is in hoeverre de buienrestanten uit Frankrijk de opwarming temperen en de convectie vanaf de grond verhinderen. EC lijkt deze het beste op te pikken en laat deze eerst geleidelijk uitdoven en in de loop van de dag weer opleven. Ook in EC lijkt convectie vanaf de grond uiteindelijk vooral in het oosten en noordoosten op te treden.

AANDACHTSPUNTEN.

WIND:

Vanmiddag bij eventuele buien vanaf de grond windstoten tot 25-30, zeer lokaal ca. 35 mogelijk, maar waarschijnlijk gebeurt dat net over de grens in Duitsland.

BEWOLKING:

Bij de occlusie is en de buienrestanten is er een groot gelaagd pakket aanwezig tussen FL060 en FL250 met lokaal daarin verscholen Cb's. Daar vooruit kunnen de boven boven het westen en de Noordzee doorschieten tot FL300-350. Boven zee komt lokaal ST voor. Met name in het oosten en noorden kunnen de buien vanmiddag vanaf de grond ontstaan als het warm genoeg wordt. Toppen kunnen dan doorschieten tot FL400. In de nacht naar donderdag vooral landinwaarts een sterk signaal voor stratus. Donderdag overdag trekt de meest vochtige en onstabiele lucht oostwaarts en verhindert een inversie diepe convectie, die dan lijkt weggelegd voor Duitsland.

NEERSLAG:

Zie ook modelbeoordeling. Buien komen in de nacht en ochtend hoofdzakelijk niet van de grond maar ontstaan op hoogte. Lokaal zijn er al meldingen van 20-25 mm in korte tijd. Neerslag bij occlusie is ook grotendeels stratiform. CAPE neemt pas in de loop van woensdag weer toe naar 1000-2000 J/kg met de hoogste waarden in het (noord)oosten met daar schering van ca 20-25 knopen, enkele multicells zijn dan mogelijk. Uursommen van 20-40 mm zijn mogelijk. Lokaal zijn 24-uursommen van meer dan 40 mm mogelijk. Uursommen van 50 mm of meer zien we momenteel in geen enkel model berekend worden, maar dit soort sommen zijn wel mogelijk over meerdere uren.

ZICHT:

Vannacht vooral in het noorden noorden kans op mist. In de nacht naar donderdag in het oosten en zuidoosten kans op mist. Verder in neerslag matig tot slecht zicht.

TEMPERATUUR:

Vandaag duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. In een groot deel van het land wordt de 25°C maar met moeite gehaald. Aandachtspunt is hoe warm het in het oosten/noordoosten nog kan worden in opklaringen, modellen geven maximaal 27°C.Paraaf meteoroloog: buscher
 
 

 
 

Hardware


Hier komt nog een goed en duidelijk verhaal over de apparatuur en techniek die gebruikt wordt voor deze site.

Aangezien deze site nog in ontwikkeling is staat hier nu nog even niets interessants. Wordt vervolgd...Binnenkort meer informatie!

Paulus Pisweer 
 

© 2022 Paulus Pisweer | oant-moarn.nl