Air VPN - The air to breathe the real Internet
 
 
Het weer Fotoalbum Gastenboek

Contact

Links

Gesponsorde links Colofon

Disclaimer
 

Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot
 
 
 

METAR


METAR EHAM
181855Z 18015KT 150V210 CAVOK 11/08 Q1003 NOSIG
 
 

 

TAF


TAF EHAM
181709Z 1818/1924 21018G28KT 9999 FEW025 TEMPO 1818/1823 6000 SHRA SCT018CB BKN040 BECMG 1819/1822 19012KT PROB40 TEMPO 1906/1919 22015G25KT 6000 SHRA RA FEW015CB BKN018 PROB30 1906/1910 BKN008 BECMG 1916/1919 19006KT
 
 

 

Modelbeoordeling

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 19 oktober 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 18 oktober 2019 om 19.12 uur

MODELLENBEOORDELING.

SYNOPTISCHE SITUATIE:

Een lagedrukgebied boven de Ierse Zee beweegt langzaam oostwaarts en komt morgen boven het noordwestelijke deel van de Noordzee. Met een zuidwestelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. In de Golf van Biskaje is in de polaire lucht een barocliene zone ontstaan. Deze beweegt in de stroming noordoostwaarts en trekt gedurende zaterdagochtend en begin van de middag over met name het zuidoosten en oosten. Na passage blijven we in de maritiem polaire lucht. Zaterdagavond neemt de gradient boven ons aandachtsgebied van het zuidwesten uit af en in de nacht naar zondag en zondagochtend komen we in een zadelgebied terecht tussen het laag boven de Noordzee en een lagedrukgebied dat van Portugal naar het zuidwesten van Frankrijk trekt. Aan de noordoostflank van dit laatste systeem beweegt het oorspronkelijke polaire front noordwaarts en ligt 12 UTC zuidwest-noordoost georienteerd boven Luxemburg.

MODELBEOORDELING:

In grote lijnen zien we consistente modellen. Daarbij zien we convectieve activiteit boven zee en in de kustgebieden, zaterdag overdag vooral in het zuidoosten en oosten ook enige uren frontale neerslag. Dat laatste zien we vooral in EC en Hirlam, die de grootschalige regengebieden doorgaans beter berekenen. Toch geven ook de Harmonies enige indicatie. Nabij de golftop komen deze modellen overigens al duidelijk met een convectief signaal, EC en Harmonie doen dat enkele uren later. Zondag is er nog grote onzekerheid in hoever de frontale neerslag noordwestwaarts komt.

AANDACHTSPUNTEN.

WIND:

HARM36 laat langs de noordwestkust om 18 UTC zelfs een uitschieter van 100-120 km/uur zien in een bui. Actueel lijkt dit model aan de hoge kant, we gaan uit van 70-80, lokaal wellicht 90 km/uur op de kust en buitengaats tijdens buien. De 7 Bft in de kustdistricten raken we vannacht kwijt, maar de seinen voor 6 Bft blijft tot en met morgenmiddag aanwezig.

BEWOLKING:

In de polaire lucht veelal convectieve bewolking met Cb-toppen tussen FL250-300. In de loop van de avond klaart het landinwaarts steeds verder op als de voeding weg is, maar boven zee en in de kustprovincies blijven de Cb's aanwezig, boven land vannacht alleen nog in het noordwesten. Komende nacht van het zuiden uit toenemende hoge en middelbare bewolking op nadering van de secundaire barokliene zone. In de vroege ochtend kan er lokaal ook turbulentiestratus aanwezig zijn, al zijn de signalen in de modellen zwak. Zaterdag overdag op de barocliene veel frontale bewolking, met de laagste basis in het zuidoosten en oosten. Omdat we in de polaire lucht blijven zien we ondanks de stratiforme bewolking ook nog steeds convectieve bewolking en waarschijnlijk ook Cb's. Toppen boven land tot ongeveer FL120. Later in de middag en in de avond van het zuidwesten uit opklaringen.

NEERSLAG:

Vanavond zien we geclusterde buien over met name het noordwesten en noorden bewegen. CAPE-bedraagt 400-700 J/kg en de schering bedraagt 20-30 kn, convectiemodus derhalve geclusterde multicells. Bij de buien is lokaal ook onweer en korrelhagel mogelijk. Later vanavond beperken de buien zich tot de Noordzee en de kustprovincies, vannacht boven land alleen nog tot het noordwesten. Zaterdag overdag zien we in het zuidoosten en oosten een mengeling van stratiforme en convectieve neerslag op passage van de barokliene zone. Convectief meer naar het westen en boven de Noordzee, waar we continu een lijn met buien vanuit het Nauw van Calais zien. Later in de middag en in de avond van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen droog, al blijft een bui boven zee en in het kustgebied tot in de avond mogelijk. Zondag op nadering van het warmtefront in het zuidoosten kans op regen.

ZICHT:

In de polaire lucht buiten de buien om goede zichtcondities.

TEMPERATUUR:

Geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: buscher
 
 

 
 

Hardware


Hier komt nog een goed en duidelijk verhaal over de apparatuur en techniek die gebruikt wordt voor deze site.

Aangezien deze site nog in ontwikkeling is staat hier nu nog even niets interessants. Wordt vervolgd...Binnenkort meer informatie!

Paulus Pisweer 
 

© 2019 Paulus Pisweer | oant-moarn.nl